Informatie opening en bereikbaarheid

“IEDEREEN EEN HUISARTS”

logoHuisartaktie

De actiegroepen ‘Help de huisarts verzuipt’, ‘De bezorgde huisarts’ en de huisartsenverenigingen LHV en VPH hebben samen afgesproken om een landelijke manifestatie te organiseren op het Malieveld op vrijdagmiddag 1 juli a.s.

huisartsenstaking-600x200

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Door veranderingen in het zorgstelsel en schaarste op andere plekken in de zorg wordt er een steeds groter beroep gedaan op de huisartsenpraktijken overdag en op de huisartsenposten in de avond-, nacht- en weekenduren. Patiënten moeten na verwijzing door de huisarts steeds vaker lang wachten op vervolgzorg. Daardoor komt de tijd die de huisartsen per patiënt hebben om het goede gesprek te voeren in de knel en vinden steeds meer huisartsen en medewerkers de werkdruk te hoog. Dat is een bedreiging voor het animo om als huisarts en in de huisartsenzorg te werken.

En dat terwijl de huisartsenzorg zo belangrijk is voor patiënten en zo’n cruciale schakel is in het hele zorgsysteem. Daarom is het belangrijk dat iedereen toegang blijft houden tot goede huisartsenzorg, daarom is het motto van de actieweek: “Iedereen een huisarts”. Het is het waard om daarvoor te knokken en te laten zien dat het tij gekeerd moet worden!

Waarom acties op dit moment?
De problemen zijn niet gisteren ontstaan en we weten ook dat ze niet morgen allemaal opgelost zullen zijn, maar we staan wel op een keerpunt. In de huisartsenzorg zitten veel huisartsen en medewerkers aan de grens van wat ze aankunnen of zijn al over die grens heen. Op dit moment worden nieuwe plannen gemaakt voor de zorg voor de komende jaren en worden de bijbehorende financiële middelen verdeeld. We willen in die plannen concrete stappen zien waarmee de druk op de huisartsenzorg op de korte en langere termijn wordt verlicht.

Er moeten concrete en afdwingbare afspraken komen, zodat we als huisartsen meer tijd voor het gesprek met onze patiënten krijgen en er geen nieuwe taken bij krijgen. En we willen duidelijke afspraken over de beschikbaarheid van andere zorgverleners en het sociaal domein, zodat patiënten na verwijzing van de huisarts ook daar tijdig geholpen worden.

Vrijdag 1 juli 2022 zal de praktijk daarom GESLOTEN zijn. Uw huisarts zal die dag op het Malieveld de MANIFESTATIE bijwonen!  Voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende dag kunt u terecht bij de Huisartsenpost: 088-555 11 88.

INFORMATIE

  • Wij maken gebruik van  ‘Mijn Gezondheid.net’  voor het inzien van laboratoriumuitslagen, herhaalmedicatie en e-consulten voor eenvoudige medische vragen. Uitleg hierover vindt u op deze website: Regel uw zorg eenvoudig on-line!
  • Contact via e-mail voor medische zaken is NIET mogelijk aangezien dit niet via een beveiligde verbinding gebeurd en daarom niet aan de privacywet voldoet.
  • U kunt ook de site van thuisarts.nl raadplegen voor antwoorden op veel voorkomende vragen over uw gezondheid

BEREIKBAARHEID

Openingstijden: van 08:00-12:00 uur en 13:30-17:00 uur

Op werkdagen is de praktijk telefonisch bereikbaar : telefoon nr: 053-5387171

ALARMNUMMER

tel nr. 053- 5383552

Bij acute levensbedreigende zaken kunt u tijdens kantooruren dit alarmnummer bellen van de Losserse huisartsen (Een oneigenlijk telefoontje op dit nummer wordt direct afgebroken, daar het nummer zo min mogelijk bezet dient te zijn)

Na 17:00 uur en in het weekend

kunt U voor spoed bellen met de Spoedpost in Enschede:  088 555 11 88

SPREEKUREN:

Alleen na telefonisch contact

HUISBEZOEKEN:

Beperkt mogelijk na overleg via telefonisch contact.

NIEUWE PATIËNTEN:

Als de praktijkgrootte te omvangrijk wordt om nog verantwoorde zorg te leveren moet het aanname-beleid daar op worden aangepast. Dit betekent dat wij in onze huisartsenpraktijk geen nieuwe patiënten aannemen. Er is echter een uitzondering. Binnen de Huisartsengroep Losser/Overdinkel vinden wij dat familieleden uit hetzelfde gezin bij één en dezelfde huisarts ondergebracht moeten kunnen worden.